Yükleniyor
Cihan Plastik

Sürdürülebilirlik Politikası

CİHAN PLASTİK  için Sürdürülebilirlik
gelecek nesillere hayatlarını refah içinde sürdürebilecekleri yaşanabilir bir dünya devretmenin bilinciyle hareket etmektedir. Şirket, bu çerçevede yürüttüğü sürdürülebilirlik çalışmalarına büyük önem vermektedir.

CİHAN PLASTİK ,  sürdürülebilirliği, aynı zamanda kurumsal önceliklerini destekleyen ve gelecekteki hedeflerini gerçekleştirme yönünde kilit önem taşıyan bir iş stratejisi olarak da kabul etmektedir.

CİHAN PLASTİK, ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği bir bütün olarak ele almaktadır.
Verimli, kârlı ve sürdürülebilir bir ekonomik büyümeyi hedefleyen CİHAN PLASTİK , uzun vadeli sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği de faaliyetlerinde gözetmektedir.
Mevcut kıt kaynakların gelecek nesillere aktarılması ve dünyanın sürdürülebilirliği konularının yanı sıra küresel iklim değişikliği de dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli tehditlerden biridir. Hiç kuşkusuz, insan eliyle yürütülen endüstriyel faaliyetler ve şehirleşme, küresel iklim değişikliğini tetikleyen en önemli faktörlerden biridir. Endüstri sektöründeki bilinçsiz kaynak tüketimi ve artan karbon emisyonu kadar insan nüfusunun artan oranda şehirlerde yaşaması da iklim değişikliğini harekete geçirmektedir.

Bu genel çerçevenin ve bilimsel bulguların varlığında, CİHAN PLASTİK, sürdürülebilir bir dünya için bireylerin yanı sıra kurumlara da önemli görevler düştüğüne inanmakta ve çalışmalarını bu inanç doğrultusunda şekillendirmektedir.

 

CİHAN PLASTİK ’in Sürdürülebilirlik Yaklaşımı
Çevreye ve insana olan saygının sürdürülebilir bir kalkınma için önemli olduğunun bilinciyle hareket eden CİHAN PLASTİK, sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda tüm proses ve iş yapış süreçlerini sürdürülebilir bir yaşam döngüsü içerisinde kurgulayarak, bu yaklaşımı kapıdan kapıya tüm faaliyetlerine entegre etmektedir.

CİHAN PLASTİK, sürdürülebilir bir büyüme ve başarının devamlılığı için paydaşlarıyla ve toplumla olan işbirliklerinin uzun vadeli olmasının gerekliliğine inanmaktadır. Şirket, sahip olduğu sorumlu iş anlayışı kapsamında enerji ve doğal kaynakların korunması ve yaşam alanlarının güçlendirilmesi için üzerine düşen görevi yerine getirmek için var gücüyle çalışmaktadır.

CİHAN PLASTİK geçmişten gelen değerlerine sahip çıkarak, sürdürülebilir bir büyüme ve kalkınma için kârlılık, müşteri memnuniyeti-sadakati ve çalışan katılımı ile geliştirmiş olduğu projelerde uyguladığı standartları ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmaya özen göstermektedir.